Groepsouders

Op onze school is aan elke groep een groepsouder gekoppeld. De groepsouders worden door de leerkrachten van de klas gekozen om eventueel hand- en spandiensten te verlenen. Ook helpen ze bij de organisatie van allerlei activiteiten of regelen ouders om te helpen bij de activiteiten.

De groepen met daaraan gekoppelde groepsouder voor het schooljaar 2023-2024
Groep 1: Priscilla Kraak
Groep 2: Miranda Sönmez
Groep 3: Susan Baas
Groep 4A: Berdien Aalders-Kost
Groep 4B: Demelza Haarman 
Groep 5: Angela Jongeling-Smit
Groep 6: Anna Aponno
Groep 7: Gonda Grave-de Roo
Groep 8: Charissa vd Ploeg